TRI-XPERIENCE

Sporteiland Tri-Xperience Strand Nijstad

Op zondag 13 september 2020 organiseert Sporteiland TRI-XPERIENCE STRAND NIJSTAD; “TRI & (M)EET”.

Zwemmen, fietsen en lopen in goed gezelschap in de mooie omgeving van Strand Nijstad bij Hoogenveen in Drenthe. Je kan kiezen uit een cross of weg triathlon. De dag wordt afgesloten met een heerlijke maaltijd bij Paviljoen Nijstad.

Alles is opgezet als individuele activiteit/ clinic/ training en op gepaste afstand binnen de huidige maatregelen van RIVM wat betreft het corona-virus.

PROGRAMMA 13 september

 

09.00 – 09.30Aankomst en ontvangst met koffie of thee bij Stand Nijstad
09.30Briefing
10.00 – 10.45Zwemmen – 45 minuten – parcours 500m
11.15 – 13.30Mountainbiken over MTB-route Ruinen
11.15 – 13.30Fietsroute ca 50 km Col du Vam
14.00 – 15.00Hardlopen rond het meer – parcours 2,5 km
15.30Tri-Xperience maaltijd bij Paviljoen Nijstad
  • Ruim terras, exclusief voor Tri-Xperience deelnemers
  • Gratis parkeergelegenheid
  • Maximaal 50 deelnemers
  • Deelname is geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid

AANMELDEN EN KOSTEN

 

 

Bijlage eigen risico

  1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
  2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
  3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de activiteit.
  4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op aan de activiteit.
  5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot aan de activiteit. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
  6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan de activiteit, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

IN SAMENWERKING MET

Strand Nijstad logoPaviljoen Nijstad logoBoemerang logoJB Cycling logoDive to Adventure logo

TRI-XPERIENCE MONTFERLAND 2020

TRI-XPERIENCE CANADAMEER 2019

EASYSENDY.com
 

EASYSENDY.com